Stockholms Wushu Akademi

äldsta Kung Fu klubben i Sverige

Vi har flera grupper på olika nivåer och åldrar. Barngrupper, nybörjargrupper, fortsättningsgrupper och avancerade grupper.

Utöver gruppträningarna så har vi även helgkurser och träningsläger där du som medlem kan fördjupa och bredda dina kunskaper inom O Shin Chuen.

Vi har egna träningslokaler ligger centralt i Stockholm på Döbelnsgatan 67A, några minuters gångväg från T-bana Rådmansgatan uppgång Handelshögskolan.

Vår lokal har en gruppträningssal, ett gym med skivstänger och sandsäck, och separata omklädningsrum med duschar för herrar resp. damer.

Det finns sittplatser med bord för medhavda måltider som kan värmas upp i micron.

Varje träningsdag erbjuder vi gratis te till alla besökare.

Föreningen grundades 1975 av Da Sifu Louis Linn då han etablerade den kinesiska stridskonsten Wushu, även kallat för Kung Fu i Sverige och sin familjestil O Shin Chuen®, fem djurs stil.

O Shin Chuen är en klassisk Kung Fu stil som kombinerar slag, sparkar, grepp, kast, ledlås och svep i en effektiv kampsport som lämpar sig väl för såväl självförsvar som allsidig träningsform.

edan starten har uppskattningsvis har totalt över 35 000 personer varit medlemmar i föreningen. Årligen tränar omkring 150 medlemmar i instruktörsledda träningspass med utbildade instruktörer.

Målsättningen är att erbjuda en effektiv och kvalitativ stridskonstträning för självförsvar och fitness.

SWA är en av de främsta skolorna inom stridskonst genom Da Sifu Linns gedigna och omfattande kunskaper och hans mer än 50 års erfarenhet inom stridskonst.

Han har bland annat undervisat närstrid för Svenska kustjägarskolans officerare, Stockholms polisens antiterroriststyrka, Kungliga Operan och eleverna på International School of Stockholm.

Instruktörerna utbildas kontinuerligt av Da Sifu för att uppnå och bibehålla en hög kunskap och standard.

O Shin Chuen

fem formad näve

O Shin Chuen®, 五形拳, på mandarin kinesiska (Ngo Hien Gun, på fukien-dialekt/fujianesiska), är en traditionell stridskonststil härstammande från Fujian provinsen i södra Kina.

Stilen har sina rötter i Fujian Shaolin systemet som är baserat på studier av fem djur - drake, tiger, trana, orm och panter.

De fem djuren är representerade i O Shin Chuen i fem former. Form är sekvensiella rörelser som fungerar som stilens uppslagsverk för olika attack- och försvarsmetoder.

Stilen är vad vi kallar för en komplett tvekampsstil med ett brett register av tekniker: spark (ti), slag (da), kast (shuai), grepp (na), stick (tien), lås (kou) och svep (sao).

Till Sverige 1975

Kinesisk stridskonst introducerades i Sverige 1975 när Da Sifu Linn etablerade O Shin Chuen i Sverige. Han anpassade stilens träningsrutiner till den effektiva träning vi har idag på Stockholms Wushu Akademi och inom Louis Linn O Shin Chuen Union.

Träningen i O Shin Chuen lägger stor vikt på att förbättra den fysiska och mentala förmågan att utföra snabba och sammansatta rörelser med kraft och exakthet. De egenskaper som man eftersträvar i stilen är styrka, smidighet, snabbhet, stamina och precision.

Träningsmetoden är utvecklad av Da Sifu Louis Linn och baseras på hans erfarenheter inom närstrid för att snabbt utveckla den tränandes fysiska och mentala förmågor till ett användbart självförsvar.

Många som tränar hos oss idag anser den vara en givande och inspirerande allsidig träningsform.

Form och Tvekamp

Att lära sig O Shin Chuen innebär inte bara att bemästra djurformerna utan också bemästra de olika djurens egenskaper.

Att lära sig ett helt system tar en livstid med mycket tålamod och hård träning. Formträningen innebär att utövaren först kopierar rörelserna och tränar rörelsernas användning i enkel tvekamp. På den avancerade nivån översätts rörelserna till mer komplicerade attack- och försvarsmetoder, och tvekampen utförs fritt.

Händerna används för stick och slag med olika delar av handen, grepp- och låstekniker. Armbågar och knän används i närstrid. Benen används för höga och låga sparkar samt svep. Inom O Shin Chuen har vi 36 olika låga sparkar och grensparkar. Vi tränar hand-och bentekniker i olika kombinationer med spark, slag, kast, grepp, stick, lås och svep.

Da Sifu Louis Linn lärde sig stilen från sin bortgångne farbror Master Lim Tsua (Lim är fujianesiska för Linn) och han är idag den ende mästaren som för denna familjestil i västvärlden. Genom år av praktiserande och med flera erfarenheter inom stridskonst, har Da Sifu Linn visat att stilen är ett funktionellt självförsvarssystem.

De kinesiska skrivtecknen för stilen, 五形拳, betyder ordagrant - fem formad näve - och brukar fritt översättas som fem djurs stil eftersom stilen baseras på studier av fem olika djur.

Namnet O Shin Chuen® är en egen utformning konstruerad då Da Sifu Linn etablerade sig i Sverige och är ett registrerat varumärke. Enligt pinying transkribering skrivs det som Wu Xing Quan och med Wade-Giles transkribering skrivs det Wu Hsing Chuan.

 

O Shin Chuen bygger på de fem djurens typiska karaktärsdrag. Varje djur har olika inriktning och de fem egenskaperna utgör en helhet av människan:

  • draken för tanke
  • tigern för styrka
  • tranan för precision
  • ormen för snabbhet
  • pantern för rörlighet

Stilens fem djurformer utgör den grund som behövs för att bemästra stilen där rörelserna tillsammans med handens utformning och benens steg och ställningar symboliserar de fem olika djuren.

Förutom rörelserna är andningen en väsentlig del i utförandet av formerna, där andningen följer rörelserna i rätt tempo.

Lóng Shin 龍形 - Drakens form

Draken är ett mytologiskt djur som symboliserar makt, styrka och god lycka. Draken sägs kontrollera och styra över vatten.

Formen utförs i ett växlande tempo från långsamma svepande rörelser till snabba direkta rörelser. Händerna föreställer drakens klor där fingret används som stickvapen mot vitala punkter på kroppen. Stegen i formen utförs med lätta svepande rörelser och stabilitet.

Genom drakens form eftersträvar utövaren utveckling av sinnesstyrka, där styrkan fokuseras på fingerspetsen.

Hǔ Shin 虎形 - Tigerns form

Tigern är ett djur som beundras för sin vackra päls och muskulösa kropp. I den kinesiska medicinen anses tigerns styrka och mystiska krafter bota olika typer av sjukdomar och stärka vitaliteten.

Formen utförs med kraftfulla smidiga rörelser och andningen är en betydelsefull del av utförandet. Händerna utgör tigerns klor som används till grepptekniker och slag. Benställningarna är låga med stabila och rörliga steg.

Utförandet av tigerns form eftersträvar att bygga upp styrka i ben och muskler.

Hè Shin 鶴形 - Tranans form

I den kinesiska mytologin symboliserar tranan långt liv och odödlighet. Djuret beundras för sina graciösa rörelser, exakthet med sin näbb och dess snabba och rörliga vingar och ben vid strid.

Formen utförs med balans och precision i snabba och exakta attacker där händerna utgör tranans näbb, armbågarna dess vingar, och benställningarna är höga med bibehållen balans och stabilitet. I tranan används även knä och fot till attack.

Tranans form utvecklar utövarens balans och precision i rörelserna.

Sé Shin 蛇形 - Ormens form

Ormen är ett djur som alltid fascinerat. I den kinesiska mytologin är ormen relaterad till draken och symboliserar intelligens, lycka och välgång. Även ormen anses ha mystiska krafter och i den kinesiska medicinen anses en brygd på orm bota bland annat reumatism.

Formen utförs med både cirkulära och linjära mjuka rörelser med snabba attacker. Händerna utgör ormens huvud där fingrarna används i stickattacker. Armbågen är ormens kropp och används i block och slagattacker, och stegen är växlande i riktning.

Ormens form utförs i fyra riktningar och syftar till att utveckla utövarens snabbhet och tajming.

Pào Shin 豹形 - Panterns form

Pantern, även kallad för leopard, är ett smidigt och rörligt djur som agerar både på marken och i träd eller andra höga platser.

Formen utförs i snabba växlande rörelser med både höga och låga attacktekniker. Händerna föreställer panterns tass och används för slagattacker. Benteknikerna är snabba och växlande, från låga svep till höga sparkar och hopp. Eftersom formen kräver styrka, precision, snabbhet och uthållighet är det den form man lär sig sist av de fem djurformerna.

Panterns form utvecklar utövarens flexibilitet i senor och rörlighet.

Da Sifu Louis Linn

Grundare och chefsinstruktör

Da Sifu Linn introducerade den kinesiska kampsporten till Sverige 1975 och är den enda som lär ut sin familjestil Fujian Shaolin Wu Hsing Chuan (O Shin Chuen) i västvärlden. Han har undervisat bl.a. Kustjägarskolans officerare och Stockholmspolisens insatsstyrka i närstrid.

Som 7-åring lärde sig Da Sifu Linn O Shin Chuen från Grandmaster Lim Tsua. I tonåren började han studera shuai jiao (kinesisk brottning) för den kända Grandmaster Chang Tung Sheng. Da Sifu Linn har även studerat taijiquan för Wang Tsao Rong och för Tien Lung studerade han kinesisk litteratur och poesi.

En del av hans utbildning och erfarenhet inom stridskonst kommer från hans fyra års militärtjänst i Parachute Ranger School (Fallskärmsjägarskolan) och Special Forces (specialförband) i Taiwan. Efter militärtjänsten gjorde han karriär som filmstjärna ett par år i Taiwan och Hongkong.

Han anlitades perioden 1979-83 för att undervisa närstrid för officerarna på Kustjägarskolan (idag Amfibieregementet, Amf 1) för vilket han tilldelades Kustjägarskolans trästatyett "jägaren"; han var den 12:e personen som tilldelats denna utmärkelse sedan 1956. Från 1982 till 1985 anlitades han av Stockholmspolisens särskilda insatsstyrka. Även Kungliga Operan (1978-83) och International School of Stockholm (1997-98) anlitade Da Sifu Linn för Kung Fu träning.

År 1979 grundade han Svenska Wushuförbundet och var en av huvudpersonerna som 1985 grundade European Wushu Federation och 1990 International Wushu Federation. Han deltog även i grundandet av European Shuai Jiao Union 2004.

Idag är Da Sifu Linn fortfarande aktiv som chefsinstruktör inom Louis Linn O Shin Chuen Union, en organisation han grundade 1977 för att befrämja utvecklingen av O Shin Chuen.

Läs mer om Louis Linn

Sifu Lainy Linn

6th Chieh

Medlem sedan 1983.

Instruktör sedan 1986.

Laoshi Dennis Guerrero

4th Chieh

Medlem sedan 2002.

Instruktör sedan 2005.

Da Zhu Jiao John Gullborn

3rd Chieh

Medlem sedan 2009.

Instruktör sedan 2012.