Våra Kurser

O Shin Chuen kursen omfattar regelbundna gruppträningar varje termin där du som medlem lär dig grunderna och utvecklar din skicklighet inom stilen.

Våra kursperioder är indelade i två terminer

  • vårtermin, januari-juni
  • hösttermin, augusti-december

Utöver de reguljära gruppträningarna kan Du som medlem även delta på helgkurser och träningsläger.

Gruppträning på Flera Nivåer

  • Grundkursgrupper för nybörjare från 12 år och uppåt. Barngrupp för nybörjarbarn från 7 år.

  • Fortsättningsgrupper för medlemmar från 12 år och uppåt som tränat minst en termin i grundkursen. Barn från 7 år som tränat regelbundet och lärt sig drakens form.

  • Avancerade grupper för medlemmar som har tränat minst tre terminer och graderat sig för 1st Chieh.

Våra Grupper

Grund

Grundkursgrupperna tränar grundläggande tekniker och enkla attack- och försvarsmoment, s.k. step-fight, blandat med fysiska övningar för att du ska bli både starkare och smidigare.

Målsättningen är att du som utövare har grundläggande kunskaper och fysik för nästa nivå - fortsättningsgrupperna.

Fortsättning

Fortsättningsgrupperna bygger vidare på de tekniker och kombinationer du lärt sig under grundkursen. Step-fight träningen tillämpas mer fritt.

Målsättningen är att du utvecklar dina kunskaper i användningen av teknikerna och blir mer självsäker i step-fight träningen för att lägga en bra grund för free-fight träningen i nästa steg.

Avancerad

Avancerade grupperna tränar både grundläggande och mer komplicerade teknikkombinationer och mer avancerad free-fight och härdningsträning.

På den avancerade nivån är målsättningen att du som avancerad medlem hela tiden förbättrar och utvecklar dina tekniska och fysiska förmågor till att bli mer fri i utövandet.

Gratis Provträning

Du kan provträna i grundkurserna - första gången är gratis, därefter betalar man 150 kr per gång vilket fås tillgodo vid terminsbetalningen.

Boka Prova På

Helgkurser

Minst en gång per termin kan du som medlem delta på helgkurs med ett av följande teman:

  • Kun - lång stav. Ett klassiskt vapen med många funktioner.

  • Duan kun - dubbel kort käpp. Ett mångfacetterat vapen.

  • Tsoan tje kun - två delad käpp. Ett välkänt vapen som är mer känt med sitt japanska namn "nunchaku".

  • Breaking - hur man härdar bland annat sina händer till att vara ett vapen. Ett klassiskt uttryck från Shaolin quan, "My hand is my sword".

  • Dao shu - bågsvärd. Ett annat klassiskt vapen.

Träningsläger

Varje år arrangerar Louis Linn O Shin Chuen Unionen träningsläger, aka sommarläger, våra medlemmar för att ge möjlighet till intensiva och fördjupade studier i O Shin Chuen.

Vi träffas från olika klubbar och tränar tillsammans under ledning av vår chefsinstruktör och grundare Da Sifu Louis Linn.

Träningarna på lägret varierar från grundläggande tekniker till fighting tekniker, med vapen eller hand-to-hand.

Nästa Läger